Om een veilig bezoek aan het ijsmuseum te kunnen waarborgen, hanteren wij de volgende maatregelen:

 

Wil je het ijsmuseum bezoeken ten tijde van corona, dan dien je je strikt aan onderstaande corona regels te houden.

1. In alle musea, dus ook in het ijsmuseum is het dragen van een neus- en mondbedekkend mondkapje voor bezoekers verplicht.

2. Je kunt het ijsmuseum niet bezoeken met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of als je koorts hebt.

3. Bij binnenkomst moet je je handen desinfecteren.

4. Je bent verplicht andere bezoekers altijd de ruimte geven en minimaal 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Als je met meer dan 2 personen (of meer dan 1 huishouden komt), dan dien je onderling ook 1,5 meter afstand te houden.

5. Je dient met je gezin dicht bij elkaar blijven. Kinderen mogen niet “loslopen” in het ijsmuseum.

6. Je dient de route in de looprichting te volgen (éénrichting). Je mag niet tegen de richting in (terug) lopen.

7. Instructies of verzoeken van medewerkers dienen direct te worden opgevolgd zonder enige vorm van discussie.

8. Wanneer je een bezoek brengt aan het ijsmuseum ga je akkoord met onze coronamaatregelen. Als je de regels niet naleeft, dien je het ijsmuseum zonder waarschuwing vooraf direct te verlaten. De veiligheid van andere bezoekers en onze medewerkers staat altijd voorop.